Στατιστικά Στοιχεία

 

 Στατιστικά στοιχεία για το 2013

Γενικές παρατηρήσεις

Στο Ιατρείο παρακολουθούνται τα 5,5 χρόνια λειτουργίας του 2.800 ασθενείς. Από αυτούς οι 1643 είναι ενήλικες, οι 316 γυναίκες (γυναικολογικό ιατρείο)  και 848 παιδιά. Από την έναρξη του ιατρείου έως σήμερα οι επισκέψεις των ασθενών φτάνουν τις 6.941 για το ιατρείο των ενηλίκων και το οδοντιατρείο, 3.111 στο παιδιατρικό ιατρείο και 979 στο γυναικολογικό ιατρείο.

Το 2013 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός ασθενών που επισκέφτηκαν το Ιατρείο. Συγκεκριμένα το Ιατρείο επισκέφτηκαν 3.037  άτομα εκ των οποίων 1967 επισκέφτηκαν το Γενικό Ιατρείο Ενηλίκων, 637 το παιδιατρικό, 188 το Οδοντιατρείο και 245 το γυναικολογικό Ιατρείο. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η αύξηση του αριθμού των επισκέψεων από την αρχή λειτουργίας του Ιατρείου έως σήμερα.

2013stats01

Η σύνθεση του κόσμου που επισκέπτεται το Ιατρείο έχει αλλάξει τον τελευταίο χρόνο, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Οι μετανάστες χωρίς έγγραφα έχουν μειωθεί (χαρακτηριστικά οι επισκέψεις των Βούλγαρων ασθενών που είναι η κύρια εθνικότητα που επισκέπτεται το ιατρείο μειώθηκαν στο μισό) ενώ έχει αυξηθεί ο αριθμός των Ελλήνων. Είναι χαρακτηριστική η εξαφάνιση των Αφγανών-Πακιστανών από το ιατρείο. Οι εθνικότητες αυτές αποτελούσαν το 2011 το 13% αυτών που επισκέπτονταν το ιατρείο, ενώ το 2013 μόλις το 1%. Σημαντική είναι η παρατήρηση ότι μόνο οι αλβανικής καταγωγής ασθενείς αυξήθηκαν. Οι ασθενείς αυτοί είναι κατά κύριο λόγο νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα οι οποίοι έχασαν την ασφάλειά τους λόγω της ανεργίας ή της μαύρης εργασίας όπως και οι Έλληνες.

Όσον αφορά στον τόπο καταγωγής των ασθενών που παρακολουθούνται (κάρτες ασθενών) ανάλογα με το Ιατρείο προσέλευσης η κατανομή των εθνικοτήτων φαίνεται στο παρακάτω γράφημα.

2013stats02

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η αύξηση του ποσοστού των Ελλήνων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

2013stats03

 

Ενήλικες

Ως προς τις αιτίες προσέλευσης ένας μεγάλος αριθμός ασθενών προσέρχεται μόνο για να προμηθευτεί τα χρόνια φάρμακά του (44%) ενώ από τους υπόλοιπους ο μεγαλύτερος αριθμός προσέρχεται για τακτική παρακολούθηση κάποιου χρόνιου προβλήματος υγείας όπως είναι η Υπέρταση και ο Διαβήτης.

2013stats04

Παιδιά

Η καταγωγή των παιδιών που προσέρχονται στο παιδιατρικό ιατρείο έχει αλλάξει ειδικά τον τελευταίο χρόνο με αύξηση του αριθμού των Ελλήνων και των Αλβανών και μείωση των άλλων εθνικοτήτων.

2013stats05

2013stats06

Η κύρια αιτία προσέλευσης στο παιδιατρικό ιατρείο είναι ο εμβολιασμός (76%) και στη συνέχεια η τακτική παρακολούθηση ανάπτυξης (13%). Πρέπει να σημειωθεί ότι μετά το 2011 η αναλογία αυτή έχει αλλάξει με τον εμβολιασμό να αποτελεί πλέον το 66% των αιτιών προσέλευσης. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι υπάρχει και μείωση του αριθμού των εμβολίων που έχουν γίνει . Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι αφενός πλέον δεν είχαμε επισκέψεις παιδιών ανεμβολίαστων όπως στην αρχή λειτουργίας του ιατρείου, όπου γίνονταν πολλοί εμβολισμοί προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και αφετέρου αυξήθηκε ο αριθμός των ανασφάλιστων ελλήνων που αρχικά προσέρχονται για πιστοποιητικά υγείας και γνωματεύσεις. Τέλος το κόστος των εμβολίων έχει μειωθεί τον τελευταίο χρόνο με αποτέλεσμα παρότι ο αριθμός εμβολίων που χρησιμοποιήσαμε να είναι περίπου ο ίδιος, το κόστος αγοράς τους μειώθηκε κατά 30%.

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι αιτίες προσέλευσης και στον πίνακα ο αριθμός και το κόστος των εμβολίων.

2013stats07

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Αριθμός εμβολίων

496

1003

650

690

605

Κόστος σε Ευρώ

19.041

38.860

26.900

29.000

19.167

Γυναίκες

 

Στο γυναικολογικό ιατρείο από την αρχή λειτουργίας του (2008-2013) προσήλθαν για εξέταση περίπου 1000 γυναίκες. Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται η καταγωγή των γυναικών και οι αιτίες προσέλευσης

 

2013stats08

2013stats09

Οδοντιατρείο

Το 2011 επισκέφτηκαν το οδοντιατρείο 209 ασθενείς, 184 ενήλικες και 25 παιδιά, το 2012, 241 ασθενείς και το 2013, 239 ασθενείς. Οι εθνικότητες καθώς και οι αλλαγές με την πάροδο του χρόνου φαίνονται στα παρακάτω γραφήματα:

2013stats10

2013stats11

2013stats12

 Συμπεράσματα

 1. Η οικονομική κρίση αποτυπώνεται πολύ καθαρά στα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν κρατηθεί από το Ιατρείο
 2. Όλο και μεγαλύτερος αριθμός Ελλήνων ανασφάλιστων επισκέπτεται το Ιατρείο
 3. Ο αριθμός των Αλβανικής καταγωγής ασθενών αυξάνεται αντανακλώντας τους νόμιμα διαμένοντες μετανάστες που είναι οι πρώτοι που χτυπήθηκαν από την κρίση.
 4. Ο αριθμός των μεταναστών χωρίς έγγραφα μειώνεται ως συνέπεια της ανεργίας και της οικονομικής εξαθλίωσης.
 5. Δεν επισκέπτονται το Ιατρείο  πλέον ανεμβολίαστα ανασφάλιστα παιδιά, αλλά τα νεογέννητα έρχονται εξαρχής 
 6. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των επισκεπτών θα αυξηθεί κατά πολύ στο μέλλον εφόσον σύμφωνα με επίσημα στοιχεία το ένα τρίτο του πληθυσμού είναι ανασφάλιστο.
 7. Οι δυνατότητες του ιατρείου τόσο σε πόρους όσο και σε προσφορά υπηρεσιών είναι περιορισμένες και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις τεράστιες ανάγκες που έχουν προκύψει. Ανάλογα συμπεράσματα υπάρχουν από τα κοινωνικά ιατρεία σε όλη την Ελλάδα.
 8. Πρέπει το κράτος να αντιμετωπίσει άμεσα την ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει με τον αποκλεισμό των ανασφάλιστων από το δημόσιο σύστημα υγείας, βάζοντας προτεραιότητα στον εμβολιασμό των παιδιών και τα επείγοντα περιστατικά που μόνο «στα χαρτιά» αντιμετωπίζονται δωρεάν.

 

Στατιστικά στοιχεία για το 2012

Στο Ιατρείο παρακολουθούνται τα 4,5 χρόνια λειτουργίας του περίπου 2000 ασθενείς. Από αυτούς τα δύο τρίτα είναι ενήλικες, οι 220 γυναίκες (γυναικολογικό ιατρείο) και το ένα τρίτο παιδιά. Από την έναρξη του ιατρείου έως σήμερα οι συνολικές επισκέψεις των ασθενών φτάνουν τις 5.000 για τους ενήλικες, 2.200 στο παιδιατρικό ιατρείο και 1.000 στο γυναικολογικό ιατρείο.

Το 2012 αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός ασθενών που επισκέφτηκαν το Ιατρείο. Συγκεκριμένα 1412 άτομα επισκέφτηκαν το Γενικό Ιατρείο Ενηλίκων,και 647 το παιδιατρικό. Ο μέσος όρος ηλικίας για τους ενήλικες ήταν τα 36 έτη για τα παιδιά τα 3,8 έτη. Ο μέσος χρόνος παραμονής των ανασφάλιστων μεταναστών στην Ελλάδα τα 3,5 έτη.

Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ο αριθμός των επισκέψεων τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών αυξήθηκε ελαφρά

Ο τόπος καταγωγής των ανασφάλιστων αλλάζει δραματικά με τον αριθμό των επισκέψεων στο Ιατρείο ανασφάλιστων Ελλήνων το 2012 να φτάνει τις 312 (23%) ενώ των επισκέψεων των παιδιών τις 134 (18%).

.

Αυτή τη στιγμή παρακολουθούνται από το ιατρείο 127 Έλληνες (10%) των ασθενών και 106 παιδιά (15%) των παιδιών. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι αλλοδαποί ασθενείς μας επισκέπτονται συχνότερα το ΙΑΤΡΕΙΟ σε σχέση με τους Έλληνες.

Παρόλα αυτά παρατηρείται μια μείωση του απόλυτου αριθμού των αλλοδαπών, που πιθανώς να ανταποκρίνεται στην επιστροφή κάποιων στις χώρες καταγωγής τους λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στη χώρα μας.

Οσον αφορά στον εμβολιασμό των παιδιών παρακάτω φαίνεται ο αριθμός εμβολίων που εχει πραγματοποιηθεί διαχρονικά.

2009

Αριθμός εμβολίων 496

Κόστος σε Ευρώ 19.041

2010

Αριθμός εμβολίων 1003

Κόστος σε Ευρώ 38.860

2011

Αριθμός εμβολίων 650

Κόστος σε Ευρώ 26.900

2012

Αριθμός εμβολίων 690

Κόστος σε Ευρώ 30.000

Το 2010 έγινε μαζικός εμβολιασμός παιδιών και σε μεγαλύτερες ηλικίες που ήταν εντελώς ανεμβολίαστα, ενώ από το 2011 και μετά εμβολιάζονται από την αρχή τα βρέφη κα σπάνια εμφανίζονται παιδιά που τους λείπουν πολλά εμβόλια.

 

Στατιστικά στοιχεία για το 2012
 
Στο Ιατρείο παρακολουθούνται τα 4,5 χρόνια λειτουργίας του περίπου 2000 ασθενείς. Από αυτούς τα δύο τρίτα είναι ενήλικες, οι 220 γυναίκες (γυναικολογικό ιατρείο) και το ένα τρίτο παιδιά. Από την έναρξη του ιατρείου έως σήμερα οι συνολικές επισκέψεις των ασθενών φτάνουν τις 5.000 για τους ενήλικες, 2.200 στο παιδιατρικό ιατρείο και 1.000 στο γυναικολογικό ιατρείο.
 
Το 2012 αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός ασθενών που επισκέφτηκαν το Ιατρείο. Συγκεκριμένα 1412 επισκέφτηκαν το Γενικό Ιατρείο Ενηλίκων,και 647 το παιδιατρικό. Ο μέσος όρος ηλικίας για τους ενήλικες ήταν τα 36 έτη για τα παιδιά τα 3,8 έτη. Ο μέσος χρόνος παραμονής των ανασφάλιστων μεταναστών στην Ελλάδα τα 3,5 έτη.
 
Στατιστικά 2012Ο αριθμός των επισκέψεων τόσο ενηλίκων όσο και παιδιών αυξήθηκε ελαφρά.Ο τόπος καταγωγής των ανασφάλιστων αλλάζει δραματικά με τον αριθμό των ανασφάλιστων Ελλήνων που επισκέφτηκαν το Ιατρείο το 2012 να φτάνει τους 312 ενώ των παιδιών τα 134. Αντίθετα παρατηρείται μια μείωση του αριθμού των αλλοδαπών που πιθανώς να ανταποκρίνεται στην επιστροφή κάποιων στις χώρες καταγωγής τους λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στη χώρα μας.Το 2010 έγινε μαζικός εμβολιασμός παιδιών και σε μεγαλύτερες ηλικίες που ήταν εντελώς ανεμβολίαστα, ενώ από το 2011 και μετά εμβολιάζονται από την αρχή τα βρέφη κα σπάνια εμφανίζονται παιδιά που τους λείπουν πολλά εμβόλια.
Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ο αριθμός των επισκέψεων τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών αυξήθηκε ελαφρά.
 
 
Ο τόπος καταγωγής των ανασφάλιστων αλλάζει δραματικά με τον αριθμό των επισκέψεων στο Ιατρείο ανασφάλιστων Ελλήνων το 2012 να φτάνει τις 312 (23%) ενώ των επισκέψεων των παιδιών τις 134 (18%).
Αυτή τη στιγμή παρακολουθούνται από το ιατρείο 127 Έλληνες (10%) των ασθενών και 106 παιδιά (15%) των παιδιών. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι αλλοδαποί ασθενείς μας επισκέπτονται συχνότερα το ΙΑΤΡΕΙΟ σε σχέση με τους Έλληνες.
Παρόλα αυτά παρατηρείται μια μείωση του απόλυτου αριθμού των αλλοδαπών, που πιθανώς να ανταποκρίνεται στην επιστροφή κάποιων στις χώρες καταγωγής τους λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στη χώρα μας.
 
 
 
Οσον αφορά στον εμβολιασμό των παιδιών παρακάτω φαίνεται ο αριθμός εμβολίων που εχει πραγματοποιηθεί διαχρονικά.
 
2009 2010 2011 2012
Αριθμός εμβολίων 496 1003 650 690
Κόστος σε Ευρώ 19.041 38.860 26.900 30.000
Το 2010 έγινε μαζικός εμβολιασμός παιδιών και σε μεγαλύτερες ηλικίες που ήταν εντελώς ανεμβολίαστα, ενώ από το 2011 και μετά εμβολιάζονται από την αρχή τα βρέφη κα σπάνια εμφανίζονται παιδιά που τους λείπουν πολλά εμβόλια.

Στατιστικά στοιχεία για το 2011

Στο Ιατρείο παρακολουθούνται τα 3,5 χρόνια λειτουργίας του 1640 ασθενείς. Από αυτούς οι 963 είναι ενήλικες, οι 193 γυναίκες (γυναικολογικό ιατρείο) και 484 παιδιά. Από την έναρξη του ιατρείου έως σήμερα οι συνολικές επισκέψεις των ασθενών φτάνουν τις 3460 για τους ενήλικες, 1803 στο παιδιατρικό ιατρείο και 619 στο γυναικολογικό ιατρείο.

Το 2011 αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός ασθενών που επισκέφτηκαν το Ιατρείο. Συγκεκριμένα το Ιατρείο επισκέφτηκαν 2480 άτομα εκ των οποίων 1286 επισκέφτηκαν το Γενικό Ιατρείο Ενηλίκων, 640 το παιδιατρικό, 209 το Οδοντιατρείο και 245 το γυναικολογικό Ιατρείο. Ο μέσος όρος ηλικίας για τους ενήλικες ήταν τα 36 έτη για τα παιδιά τα 3,8 έτη. Ο μέσος χρόνος παραμονής των ανασφάλιστων μεταναστών στην Ελλάδα τα 3,5 έτη.

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η αύξηση του αριθμού των επισκέψεων από την αρχή λειτουργίας του Ιατρείου έως σήμερα.

12

 

Όσον αφορά στον τόπο καταγωγής των ασθενών που παρακολουθούνται (κάρτες ασθενών) ανάλογα με το Ιατρείο προσέλευσης η κατανομή των εθνικοτήτων φαίνεται στα παρακάτω γραφήματα.

13

14

 

15

Όσον αφορά τις επισκέψεις είναι χαρακτηριστικό ότι η σύνθεση του κόσμου που επισκέπτεται το Ιατρείο έχει αλλάξει τον τελευταίο χρόνο, ειδικά το τελευταίο εξάμηνο του 2011. Οι μετανάστες χωρίς έγγραφα έχουν μειωθεί ενώ έχει αυξηθεί ο αριθμός των Ελλήνων που επισκέπτονται το Ιατρείο. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η αύξηση του ποσοστού των Ελλήνων που επισκέπτονται το Ιατρείο

16

Ενήλικες

Ως προς τις αιτίες προσέλευσης ένας μεγάλος αριθμός ασθενών προσέρχεται μόνο για να προμηθευτεί τα χρόνια φάρμακά του (44%) ενώ από τους υπόλοιπους ο μεγαλύτερος αριθμός προσέρχεται για τακτική παρακολούθηση κάποιου χρόνιου προβλήματος υγείας όπως είναι η Υπέρταση και ο Διαβήτης.

17

Παιδιά

Όσον αφορά στο παιδιατρικό ιατρείο η κύρια αιτία προσέλευσης είναι ο εμβολιασμός (76%) και στη συνέχεια η τακτική παρακολούθηση ανάπτυξης (13%). Πρέπει να σημειωθεί ότι για το 2011 η αναλογία αυτή έχει αλλάξει με τον εμβολιασμό να αποτελεί πλέον το 66% των αιτιών προσέλευσης. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι υπάρχει και μείωση του αριθμού των εμβολίων που έχουν γίνει . Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι αφενός πλέον δεν είχαμε επισκέψεις παιδιών ανεμβολίαστων όπως στην αρχή λειτουργίας του ιατρείου, όπου γίνονταν πολλοί εμβολισμοί προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και αφετέρου αυξήθηκε ο αριθμός των ανασφάλιστων ελλήνων που αρχικά προσέρχονται για πιστοποιητικά υγείας και γνωματεύσεις.

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι αιτίες προσέλευσης και στον πίνακα το κόστος των εμβολίων.

18

 

2009

2010

2011

Αριθμός εμβολίων

496

1003

650

Κόστος σε Ευρώ

19.041

38.860

26.900

Γυναίκες

Στο γυναικολογικό ιατρείο το 2011 προσήλθαν για εξέταση 245 γυναίκες. Ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο του 2010. Σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού των Ελληνίδων και δεδομένου ότι η κυριότερη αιτία προσέλευσης είναι η παρακολούθηση εγκυμοσύνης μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μείωση αυτή οφείλεται στη μη παραμονή των εγκύων μεταναστών χωρίς έγγραφα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αυστηρότερο έλεγχο στη νοσηλεία του τοκετού και την απαίτηση αποζημίωσης από το Νοσοκομείο, κάτι που μέχρι το 2010 ήταν πιο ελαστικό.

Στα παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι αιτίες προσέλευσης στο γυναικολογικό ιατρείο.

19

 

Ανακυκλοφορία φαρμάκων από το Ιατρείο προς το Νοσοκομείο
 
Το 2011 το Ιατρείο μας διέθεσε όσα από τα φάρμακα και αναλώσιμα είχε συγκεντρώσει και δεν χρησιμοποίησε στο Νοσοκομείο. Αυτά τα φάρμακα ήταν κυρίως "ειδικά" όπως: ναρκωτικά, ενέσιμα, αντιεπιληπτικά, καρκινοπαθών (βιολογικοί παράγοντες), εισπνεόμενα (nebules), αντιβιοτικά, ψυχοφάρμακα, ηπαρίνες. (Γενικά φάρμακα που δεν καταναλώνονταν στο Ιατρείο)
Δεν έχουν κοστολογηθεί αναλώσιμα όπως ουροσυλλέκτες, φάρμακα περιποίησης κατακλίσεων, πάνες, μαξιλάρια, τα οποία διατέθηκαν.
Σύμφωνα με τις νοσοκομειακές τιμές φαρμάκων το κόστος ήταν σε σύνολο 15.767 ευρώ.!!!
Ας μη μιλήσουμε για το κόστος του προσωπικού χρόνου και της διάθεσης των έθελοντών του ιατρείου που έκαναν αυτή την επίπονη δουλειά και την οικολογική διάσταση του θέματος εφόσον όλα αυτά τα φάρμακα θα κατέληγαν στα σκουπίδια!
 

Συμπεράσματα

 1. Η οικονομική κρίση αποτυπώνεται πολύ καθαρά στα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν κρατηθεί από το Ιατρείο
 2. Όλο και μεγαλύτερος αριθμός Ελλήνων ανασφάλιστων επισκέπτεται το Ιατρείο
 3. Εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί κατά πολύ στο μέλλον
 4. Ο αριθμός των μεταναστών χωρίς έγγραφα μειώνεται
 5. Δεν επισκέπτονται το Ιατρείο πλέον ανεμβολίαστα ανασφάλιστα παιδιά, αλλά τα νεογέννητα έρχονται εξαρχής

Please publish modules in offcanvas position.